Tin tức khen ngợi Kim Bum trong tập 17 tối 03.03 khóc đẹp chẳng khác gì một bộ phim điện ảnh ‘꽃남’ 김범의 눈물, 영화보다 슬픈 과거사 안쓰러워

Posted: March 4, 2009 by kimbeomvn in News
Tags: ,

kb

Có khán giả đặt câu hỏi “Phải chăng đoạn này thay đạo diễn khác”, cảnh quay rất đẹp làm y như một bộ phim chính kịch chứ không phải là drama thần tượng

Nguồn Cynews

Trans: greenrosetq

Take out with full credit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s