New photo on Cyworld 10.03.09

Posted: March 10, 2009 by kimbeomvn in Messages from Bum

Kim Bum đã treo cái hình cái nơ màu đen ▶◀ ở minihomy của anh để thể hiện lòng thương tiếc tới người bạn diễn xấu số.

 

김 범은 “알 수 없는 그 누군가가 써놓은 즐겁게 재밌게 웃으라는 명령 아닌 명령에 그리도 행복하게 웃는 내 모습을 보고 좋아하던 그들의 돌아서버린 차가운 뒷모습에 눈물 흘리고 만다”며 “다시는 웃지 않겠노라며 다짐하지만 그들의 웃는 모습을 보고 싶단 단 한가지 이유에 난 다시 명령에 복종한다. 삼가 고인의 명복을 빕니다”는 글을 남겼다.

 

Lược dịch

Chị ấy đã phải diễn xuất quá nhiều, mặc dù trong lòng vướng bận nhiều điều buồn phiền và u uất.
Nhưng vì là một diễn viên, nên luôn phải cười
Và vì cười giả tạo như thế nên không thể nào thực sự hạnh phúc được.
Mong chị Jang Ja Yeon an nghỉ và thanh thản ở thế giới bên kia.


Do not take out

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s