F4 công khai hình ảnh đầu tiên trong CF Anycall Haptic Mission

Posted: June 5, 2009 by kimbeomvn in News
Tags: ,

Sau bao khó khăn, cuối cùng F4 cũng có dịp gặp lại nhau trong CF mới Anycall Haptic Mission. Đây là quảng cáo đầu tiên có mặt đầy đủ F4. Một số CF trước đây chỉ có F2 hoặc F3.

Đặc biệt trong CF mới này, F4 xuất hiện với hình tượng như trong BOF. Khán giả có thể gặp lại nhân vật yêu thích của mình như Goo Jun Pyo, Yoon Ji Hoo, So Yi Jung và Song Woo Bin.

CF chính thức sẽ công khai trong thời gian tới.

kb

kb

kb

kb

Nguồn Daum

Trans: greenrosetq

Take out with full credit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s