Kim Bum trong mẫu quảng cáo mới

Posted: September 23, 2009 by kimbeomvn in CF

Kim Bum sau một thời gian dài trung thành với kiểu tóc xoăn “tổ quạ” nay đã trở lại với hình ảnh tóc thẳng quen thuộc trước đây, trong một mẫu quảng cáo mới (chưa biết chính xác là mẫu gì)

Comments
  1. trang says:

    kim bum tu hoi dong phim drama xong nhin kim bum gay wa troi luon !!!

  2. trang says:

    co len !! vi tuong lai cua kim bum hay co len nhe !! tat ca moi nguoi se ung ho ban ma..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s