Wallpaper Kim Bum – Kim So Eun của Bonjuk tháng 10.09

Posted: September 30, 2009 by kimbeomvn in CF
Tags:

Dù tháng 10 là tháng của lễ Chuseok (Trung thu) rất được người dân quan tâm tại Hàn Quốc, nhưng dường như hãng cháo Bonjuk không quan tâm lắm về việc này, khi không đưa ra hình ảnh Kim Bum và Kim So Eun trong bộ y phục Hanbok truyền thống.


Thêm 1 số hình ảnh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s