Update from Bonjuk (Wall tháng 11)

Posted: October 30, 2009 by Hươu Chan in CF, Event
Tags:

S: baidu

Comments
 1. phenai says:

  Cuồi cùng cũng up dc tấm hềnh, hềnh khi nãy méo xẹo =))

 2. beanh107 says:

  tưởng nó cắn móng tay =)))

 3. Mây chan says:

  phúng phính mún tát :”>

 4. lun says:

  chời,jì mà hpúng phính mún tát ghê vậy.hình đó là làm duyên đóa,vậy cũng hok bik òi tưởng tượng là cắn móng tya >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s