Mnet – WideNews show Intro of Bisang

Posted: November 15, 2009 by Hươu Chan in interview, News
Tags:

Ngoài những cảnh hậu trường trong buổi chụp poster, đoạn clip còn giới thiệu một một số cảnh quay của Kim Bum trong Bi Sang, ngoài ra, Kim Bum còn tiết lộ một điều khá thú vị đó là anh không hề bị NG khi thực hiện cảnh kiss. ^^

Source: baidu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s