Kim Bum in Codes Combine costume

Posted: November 27, 2009 by Deneb in CF, Photos
Tags:

Phục trang của Kim Bum mặc ngoài đời thường, cũng như trang phục thuộc dạng casual clothes được sử dụng trong phim, cũng như hình chụp cho một số tạp chí thời gian gần đây đều là sản phẩm của Codes Combinecredit: as label

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s