[Clips] Bi Sang Official Trailer 4

Posted: December 9, 2009 by Hươu Chan in Movie
Tags: , ,

Bi Sang Official trailer 4

Bi Sang Official trailer 3

Bi Sang Official trailer 2

Reup by me

Take out with full credit

Advertisements
Comments
  1. SOnew says:

    đấy,đúng là cái đoạn nhảy múa ở vũ trường là Kim Byul mà,ko fải Lee Chae Young
    sao cứ như kiểu con này mất trí,thay đổi hoàn toàn từ 1 ng ngây thơ,tong tắng thành đứa bất cần đời,hư hỏng thế nhỉ

  2. phenai says:

    Chắc mất trí quá, lúc đầu là mất trí, lúc sau chắc là nặng hơn nữa nên phải vào viện và bợn Bum đi kiếm xiền chữa trị *chấm nước mắt*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s