Kim Bum in Vogue Girl and System Homme

Posted: December 25, 2009 by Hươu Chan in Magazine, Photos
Tags: ,

Kim Bum in Vogue Girl , January- 2010

And some pics Kim Bum endorsing the label System.

Comments
 1. Deneb says:

  All I wannt 4 Xmas is Youuuuuu :))

 2. Mây chan says:

  có mấy tấm là chụp ở London nhể 😕

  mấy hình đầu nói chứ như trẻ em tự kỷ =))

 3. phenai says:

  ụ ôi
  quên mất
  khi nãy vì trễ h , vội quá nên quên tag, quên tất cả =))
  xin lỗi c Jin :))

 4. lee yi qi says:

  i love you.i wish you can accepted me.!^^

 5. nanakun says:

  trẻ em tự kỷ hạnh phúc =)))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s