Vietsub by Bum Corp. – The woman who still wants to marry ep 16 – final ep

Posted: March 28, 2010 by Deneb in Drama, vietsub
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vậy là “The Woman Who Still Wants To Marry” đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và dõi theo Bum Corp trong thời gian vừa qua. Cảm ơn translators, typetsetter, uploaders đã không bỏ cuộc giữa chừng =))

Mong các bạn sẽ ủng hộ Bum Corp trong các project tiếp theo *cúi đầu*

Bum Corp. – kimbeomvn.wordpress.com xin trân trọng giới thiệu

Ep 16

Link download:

MU

Link online:

Youtube: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6

Ep 15

Link download:
MU
MF: Part1 | Part2 | Part3

Link online:

Youtube: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7

Ep 14

Link download:
MU
MF: Part1 | Part2 | Part3

Link online:

Youtube: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7

Ep 13

Link download:
MU
MF: Part1 | Part2 | Part3

Link online:

Youtube: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7


Ep 12

Link down:
MU

MF: Part1 | Part2 | Part3

Link online:

Youtube: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7

Ep 11

Link down:
MU

MF: Part1 | Part2 | Part3

Link online:

Youtube: Part 1| Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7

Ep 10

Link download:

MU

MF: Part1 | Part2 | Part3

Link online:

Youtube: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7

Ep 9

Link download:

MU

MF: Part1 | Part2 | Part3

Link online:

Youtube: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7

Ep 8

Link download:

MU
MF: Part1
| Part2 | Part3

Link online:

Youtube: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7

Ep 7

Link download:

MU

MF: Part1 | Part2 | Part3

Link online:

Dailymoyion: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Ep 6

Link down:

MU

MF: Part1 | Part2 | Part3

Link online:

Dailymotion: Part1 | Part2 | Part3 | Part4

Ep 5

Link down

MU

MF folder

Link online:

Youtube: Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 | Part7

Ep 4

Link down:

MU

MF: Part 1 | Part 2 | Part 3

Online :

Youtube: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7

Ep 3 – Happy lunar new year

Link down:

MU

MF: Part 1 | Part 2 | Part 3

MS: Part 1 | Part 2

Link online:

Youtube: Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 | Part7

Ep 2

Link down:MU

MF: Part1 | Part2 | Part3

MS: Part1 | Part2 | Part3

Link online:

Youtube: Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 | Part7

Dailymotion: Part1 | Part2 | Part3 | Part4

Ep 1

Link down:

MU

MS: P1 | P2 | P3

MF: P1 | P2 | P3

Link online:

Youtube: P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7

Dailymotion: P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7

Đội ngũ thực hiện

Vietnamese translators: Deneb, SOnew, Giòchan

Spot translators: phenai, Cena, Mây chan

Editor: Deneb

Typesetter: phenai

Encoder: Mây chan, phenai

Poster Designer: Dương Lê

Re-uploader: Deneb, Kim Ngân, Mây chan, phenai, Mai1234

Mọi link download về vietsub của bộ phim sẽ được cập nhật tại thread này. Mong các bạn hãy cùng ủng hộ cho Bum Corp. nhé

Comments
  1. Axme Kan says:

    Bạn ơi, up lại link ep 1 và ep 8.002 được không? Link die hết rồi, cảm ơn bạn

  2. Axme Kan says:

    Mf part3 ep 14 và toàn bộ part 1,2,3 ep 15 die hết rồi bạn ơi. Ep 16 link cũng die nốt. Mong bạn sửa lại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s