Archive for the ‘Clip’ Category

[Vietsub + Kara] Bad Girl – BEAST

Posted: June 1, 2010 by Hươu Chan in Clip, Music, vietsub
Tags: ,

Link down: Megaupload

Xem online:

Youtube

Link down: Megaupload

Xem online:

youtube

Link down: Megaupload

Xem online:

Youtube

null

(more…)

KimBum FanMeeting in Osaka DVD trailer

(more…)

[Vietsub][MV] Christmas Eve’s Sky

kb

Link down: MF

Youtube: click here

Dailymotion: click here

(more…)

Bạn này là một trong số 3000 fan may mắn ạ :-<

Fan meeting tổ chứ ở Sapporo. Bạn này có chỗ ngồi tương đối đẹp nhớ, có thể nhìn khá rõ lên sân khấu :-<

kb
(more…)